LatBud

Fundamenty

Wprowadzamy w naszych rozwiązaniach nowatorskie rozwiązania techniczne w tym np. posadowienie budynku na tzw. płycie fundamentowej. Płyta fundamentowa projektowana jest zawsze indywidualnie do każdego budynku w zależności od przekazywanych obciążeń oraz parametrów podłoża. Analiza statyczno – wytrzymałościowa wykonywana jest przez inżyniera z odpowiednimi uprawieniami. Model obliczeniowy do płyty fundamentowej dobierany jest jak dla płyty żelbetowej na sprężystym podłożu. Poniżej wymieniamy najważniejsze zalety płyty fundamentowej w odniesieniu do tradycyjnych fundamentów:

  • Czas realizacji krótszy nawet trzykrotnie. Z 3 tygodni poświęconych na wykonanie fundamentów tradycyjnych z ław żelbetowych ze ścianami fundamentowymi murowanymi z pustaków betonowych i wykonaniem wszelkich niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych oraz zasypek do 1 tygodnia na wykonanie płyty żelbetowej.
  • Większa sztywność całego budynku co pozwala wyeliminować wszelkie oddziaływania związane z nierównomiernym osiadaniem tradycyjnych fundamentów i przekazywanie się oddziaływań na budynek w postaci powstawania rys już w trakcie użytkowania.
  • Najlepszy sposób posadowienia budynku zwłaszcza dla naszych rejonów narażonych na oddziaływania pogórnicze.
  • Większa swoboda we wprowadzaniu zmian w odniesieniu do kreowania przestrzeni w budowanym już budynku związana z przesuwaniem ścian.
  • Brak obawy o solidność i szczelność wykonanych izolacji przeciwwilgociowych części podziemnej budynku.
  • Brak konieczności wykonywania drenażu opaskowego wokół budynku przy niekorzystnych warunkach wodnych.
  • Koszt wykonania bardzo zbliżony do tradycyjnego.