LatBud

Stropy

Nowoczesne, szybkie i łatwe w montażu ekonomiczne stropy Filigran to propozycja dla wszystkich, którym zależy na szybkości i dokładności wykonania stropu. Aktualnie proponowane przez projektantów śmiałe formy architektoniczne wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, którym w zakresie stropów sprostać może jedynie Filigran.

Wyróżniają się nieograniczonymi możliwościami formowania powierzchni stropów pod względem kształtów i wymiarów; ich geometria ograniczona jest jedynie inwencją twórczą architektów.Konstruktorom pozwalają przyjmować skomplikowane schematy statyczne i złożone układy obciążeń.

StropyFiligran składają się z elementów prefabrykowanych - płyt stropowych, dodatkowego zbrojenia montowanego przez wykonawcę na budowie i betonu wylewanego na budowie, nazywanego nadbetonem. Prefabrykaty stropowe filigran mają postać żelbetowych płyt o grubości 5-7 cm, wraz ze zbrojeniem głównym stropu oraz stalowymi kratownicami przestrzennymi, częściowo zabetonowanymi w płycie.

Grubość elementów zależy od grubości otuliny zbrojenia oraz od ilości zbrojenia w płycie.

Kratownice nadają prefabrykatowi odpowiednią sztywność w czasie transportu i montażu stropu, służą również do właściwego połączenia prefabrykatu z pozostałą częścią stropu, wykonywaną na budowie. Obie warstwy stropu są ze sobą zespolone dodatkowo poprzez szorstką i celowo nierówną powierzchnię płyty prefabrykowanej.

Pojedyncze płyty filigran produkujemy w wymiarach dostosowanych do geometrii stropu –szerokości podstawowe płyt, ze względów produkcyjnych i transportowych, nie przekraczają 248 cm; długości płytodpowiadają rozpiętości stropu. Ilość zbrojenia oraz parametry techniczne stropu każdorazowo określa projekt wykonawczy stropu filigran, opracowywany indywidualnie dla każdego obiektu.

Strop z płyt filigran jest konkurencyjny pod względem ekonomicznym w stosunku do innych technologii. Dzięki dużej dokładności i gładkiej powierzchni dolnej - stropów nie tynkuje się. Roboty wykończeniowe ograniczają się do wypełnienia styków miedzypłytami i przeszpachlowania sufitu.